Jumaat, 8 Februari 2013

SENARAI TUGAS

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH


1. Merancang kewujudan PSS dan merangka peranan, kepentingan dan strategi perkembangannya.
2. Menentukan sumber kewangan PSS.
3. Mengagih dan menyelaraskan peruntukan dalam pembelian bahan-bahan PSS seperti bahan cetak (buku dan lain-lain), media teknologi dan bahan-bahan bantu mengajar/ belajar.
 4.Melakukan anggaran perbelanjaan mengurus PSS yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Kerja.
 5.Bertanggungjawab dalam pengurusan penggunaan. Contohnya: menentukan jadual tugas, jadual waktu penggunaan PSS, peruntukan masa pinjaman dan lain-lain
6. Merangka strategi perkembangan PSS iaitu membuat unjuran mengenai keperluan-keperluan di masa akan datang. Contoh-contohnya: keperluan fizikal, keperluan bahan-bahan dan kegiatan-kegiatan lain seperti pameran dan sebagainya.
7. Merancang untuk mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak tertentu dalam bentuk moral dan material. Contohnya: wang tunai, buku-buku, bahan bantu mengajar, bahan media teknologi, kepakaran tertentu dan sebagainya.

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH

1. Menyelaraskan semua program media yang dirancang dan dilaksanakan.
2. Mendapatkan peruntukan perbelanjaan pengurusan dan pembangunan Pusat Sumber.
3. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan PSS untuk dimajukan ke Jawatankuasa Induk.
4. Menyediakan laporan tahunan Pusat Sumber Sekolah.
5. Merancang dan melaksanakan program perkembangan kakitangan.
6. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan.
7. Menggalakkan guru dan pelajar menggunakan pelbagai media pendidikan yang terdapat di Pusat Sumber.
8. Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti Pusat Sumber.

Peraturan-peraturan Penggunaan Perpustakaan
Disiplin
1.      Pelajar diminta senyap apabila memasuki perpustakaan.
2.      Pelajar mesti beratur semasa meminjam atau memulangkan buku.
3.      Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam Perpustakaan.
4.      Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis dan mengubah kedudukan kerusi meja di dalam perpustakaan tanpa kebenaran guru PSS.
5.      Pelajar dikehendaki duduk di tempat-tempat yang disediakan dan tidak dibenarkan berhimpun di rak-rak, pintu dan kaunter.
6.      Pelajar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke bawah meja dengan kemas selepas digunakan.
7.      Pelajar tidak boleh mengadakan mesyuarat atau perjumpaan di dalam perpustakaan tanpa kebenaran.
8.      Pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru.
9.      Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar perpustakaan di tempat yang disediakan.
 Bahan-bahan Perpustakaan
1.      Pelajar mesti menggantikan kos buku-buku yang dihilangkan, diconteng atau dirosakkan.
2.      Akhbar atau majalah hendaklah dikembalikan ke tempat asal dan tidak dibenarkan dibawa keluar dari Perpustakaan.
3.      Buku-buku yang selesai digunakan hendaklah diletakkan di tempat disediakan.
 Pakaian
1.      Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam perpustakaan.
2.      Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke Perpustakaan.
Peringatan:
Tindakan boleh diambil pada pelajar-pelajar yang melanggar peraturan Perpustakaan

Peraturan-peraturan Penggunaan Bilik Audio Visual

Disiplin
1.      Pelajar diminta senyap apabila memasuki bilik audio visual.
2.      Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam bilik audio visual.
3.      Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis televisyen, video, radio atau peralatan lain serta mengubah kedudukan peralatan ini tanpa kebenaran.
4.      Pelajar dikehendaki menyusun semula kerusi meja sebelum meninggalkan bilik ini.
5.      Pelajar tidak dibenarkan masuk ke bilik audio visual semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru.
6.      Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar bilik audio visual di tempat yang disediakan.
Bahan-bahan bilik audio visual
1.      Sebarang perisian seperti cakera padat, kaset, pita video dan lain-lain tidak dibenarkan ditayang tanpa kebenaran Guru PSS.
2.      Segala perisian di dalam bilik audio-visual tidak boleh dikeluarkan dari bilik ini tanpa pengetahuan Guru PSS.
Pakaian
1.      Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam bilik audio visual.
2.      Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke bilik audio visual.
Peringatan:
Tindakan boleh diambil pada pelajar-pelajar yang melanggar peraturan bilik audio visual.

Peraturan Penggunaan PSS untuk Guru
1.      Guru-guru perlu mengisi Buku Penggunaan bilik semasa menggunakan bilik Pusat Sumber (Perpustakaan atau Bilik Audio Visual.
2.      Guru-guru pengiring perlu mengawal disiplin pelajar di dalam bilik-bilik Pusat Sumber.
3.      Sebarang tempahan penggunaan bilik perlu dibuat sekurang-kurangnya sehari sebelum hari penggunaan.
4.      Semua peminjaman bahan dan buku perlu dibuat dengan pengawasan Pengawas Pusat Sumber bertugas atau Guru PSS.
 5.      Guru-guru perlu memastikan semua suis ditutup dengan elok dan bilik dikunci selepas menggunakan bilik-bilik Pusat Sumber.

Promosi Pusat Sumber Sekolah

Contoh aktiviti:
1.      Brosur
Contoh isi kandungan:
-         Untuk pelajar –  Peraturan-peraturan penggunaan Pusat Sumber
                               –  Sistem peminjaman dan pemulangan bahan buku
                               –  Sistem peminjaman dan pemulangan bahan bukan buku
                               –  Sistem Pengkelasan Dewey
                               –  Susun atur Pusat Sumber
                               –  Alamat-alamat laman web untuk penyelidikan
                               –  Waktu perkhidmatan
                               –   Alamat laman web Pusat Sumber Sekolah
                               –   E-mel sekolah/ Pusat Sumber Sekolah
-    Untuk guru-guru/ pelawat
                               –   Visi, Misi, Motto, Matlamat & Objektif Pusat Sumber
                               –   Koleksi bahan cetak
                               –   Koleksi bahan bukan buku
                               –   Kemudahan Perkhidmatan
                               –   Susun atur Pusat Sumber
                               –   Waktu perkhidmatan
                               –   Aktiviti tahunan
                               –   Susun atur Pusat Sumber
                               –   Carta organisasi Jawatankuasa Induk
                               –   Alamat laman web Pusat Sumber Sekolah
                               –   E-mel sekolah/ Pusat Sumber Sekolah

2.      Orientasi PSS – Pada awal tahun untuk pelajar-pelajar
                                  - Sekolah rendah - semua
                                  - Sekolah menengah – pelajar Tingkatan 1 dan 6
                                  – Pengenalan sistem peminjaman dan penggunaan Pusat Sumber
                                  – Perkhidmatan PSS
 3.      Aktiviti Promosi PSS – Pameran/ publisiti
                                     – Papan kenyataan
                                              – Buletin
                                              – Papan kenyataan
                                              – Promosi bahan baru
                                              -  Promosi sudut

                                   Senarai Tugas

PENGERUSI
 
SETIAUSAHA
 
GURU PERPUSTAKAAN
 
GURU MEDIA
 
PENGAWAS PSS
 
KETUA PANITIA
 
PENGAWAS PSS / KERANI PSS


SENARAI TUGAS PENYELARAS PUSAT SUMBER SEKOLAH (GPK 1)
1.  Bertanggungjawab kepada Pengetua
2.  Merancang pembangunan sumber manusia PSS dan mengemukakannya kepada J/Kuasa Induk PSS
3.  Mengawal selia dan menyelaras perbelanjaan dan rekod kewangan/stok PSS
4.  Mewujudkan hubungan yang baik dengan Agensi luar seperti PSPN, BTP dan lain-lain supaya memperoleh pengetahuan yang terkini
5.  Mempengerusikan Mesyuarat J/Kuasa Kerja
6.  Merangka Program Lima Tahun PSS bersama AJK PSS
7.  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua
8.  Memilih dan melantik Guru-guru PSS bersama Setiausaha

SENARAI TUGAS SETIAUSAHA
1.  Membantu dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan
2.  Mentadbir, menyelaras perkhidmatan PSS
3.  Merancang skim latihan untuk guru-guru PSS, guru-guru lain, Kerani PSS dan Pengawas PSS
4.  Memilih dan melatih Pengawas PSS, Pelajar dan Pembantu PSS
5.  Menyediakan Bibliografi untuk kegunaan guru dan pelajar
6.  Merancang bersama AJK PSS segala aktiviti PSS untuk sepanjang tahun
7.  Menyediakan laporan, taklimat dan memaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan mengenai perkhidmatan PSS
8.  Menguruskan mesyuarat-mesyuarat J/Kuasa Induk dan Kerja PSS
9.  Menyediakan perancangan dalam penggunaan dan pembangunan PSS dan mengemukakannya kepada J/Kuasa Induk pentadbiran PSS
10. Mengurus perbelanjaan dan rekod kewangan PSS
11. Merangka dan menghasilkan Program Lima Tahun PSS bersama AJK PSS
12. Menjadi Setiausaha J/Kuasa pentadbiran PSS
13. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar/Pengetua/GPK 1
14. Bertanggungjawab terhadap pengurusan rekod dan fail berkaitan PSS
15. Memastikan semua aktiviti yang dirancang berjalan dan dilaksanakan mengikut perancangan 

GURU PERPUSTAKAAN
1. Membantu Penyelaras dalam pengurusan dan pentadbiran PSS
2. Mengkelas, merekod dan mengkatalog koleksi bahan perpustakaan
3. Menjalankan kerja-kerja membaikpulih, menyemak dan menghapuskira koleksi/bahan perpustakaan
4. Menceriakan suasana perpustakaan supaya dapat menarik minat pelajar menggunakan perpustakaan
5. Menyediakan rancangan pembangunan fizikal, perabot dan koleksi bahan
6. Menyediakan perancangan dan melakukan promosi  aktiviti perpustakaan yang bersesuaian dengan objektif PSS
7. Menubuhkan J/Kuasa  Guru Pembantu Perpustakaan  dan pengagihan bidang tugas
8. Mengadakan orientasi bagi pelajar-pelajar baru supaya mereka tahu menggunakan PSS dengan baik dan betul
9. Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan-bahan baru yang diterima untuk makluman guru dan pelajar
10. Mengatur jadual waktu penggunaan perpustakaan mengikut keperluan di sekolah
11. Melatih dan menyelia Kerani dan Pengawas Perpustakaan untuk membantu menguruskan perpustakaan
12. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan.
13. Memperoleh dan menyemak Bibliografi-bibliografi, Katalog-katalog daripada penerbit-penerbit atau punca-punca tertentu untuk mengetahui jenis-jenis buku yang perlu dan dapat dibeli.
14. Mengajar kemahiran pengendalian maklumat kepada guru-guru, dan pelajar mengikut keperluan.
15. Menjalankan kerja menyemak stok pada hujung tahun
SENARAI TUGAS GURU MEDIA
UNIT TEKNOLOGI / APD
1.  Membantu Penyelaras PSS dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan PSS
2.  Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh J/Kuasa Induk
3.  Menyedia dan menyesuaikan  Jadual Waktu TVVP dan lain-lain media Teknologi
4.  Memastikan guru-guru membuat catatan pada buku rekod berkenaan
5.  Membuat  penilaian terhadap program TVP dari semasa ke semasa.
6.  Menyediakan laporan-laporan mengenai penggunaan Rancangan TVP dan bahan-bahan media teknologi lain kepada J/Kuasa Induk PSS
7.  Memberi pendedahan dan latihan mengenai penggunaan Media Teknologi di PSS kepada guru-guru lain, Kerani PSS dan Pengawas
8.  Mengesyor dan menggalakkan penggunaan sumber-sumber  bagi meninggikan tahap pencapaian pengajaran dan pembelajaran
9.  Mengurus dan mengelolakan usaha-usaha produksi dan duplikasi sumber-sumber perisian media teknologi di PSS
10. Bertanggungjawab dalam penyusunan perkakas dan perisian media teknologi di PSS
11. Membuat penilaian mengenai perkhidmatan dan penggunaan bahan teknologi di PSS
12. Mengenalpasti dan mencadangkan kemasukan alat/ teknologi baru mengikut keperluan dan kemampuan sekolah.
13. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penolong Kanan Pentadbiran dan Pengetua

SENARAI TUGAS PENGAWAS PUSAT SUMBER
1.  Membantu dalam pengedaran bahan buku (peminjaman dan pemulangan)
2.  Membantu dalam penyusunan bahan-bahan di rak dan lain-lain
3.  Menyimpan dan menyusun bahan-bahan yang telah digunakan oleh para pengguna ketempat asal
4.  Menjaga kebersihan PSS termasuk tugas kemas-mengemas
5.  Membantu melakukan kerja memproses bahan-bahan seperti melabel, cop hak milik dan sebagainya
6.  Membantu dalam penyemakan buku-buku, majalah, akhbar yang diterima daripada pembekal
7.  Membantu menguruskan fail tegak/buku skrap
8.  Membantu menguruskan alat pandang dengar termasuk perkakasan dan bahan perisian
9.  Membantu mempromosikan PSS
10. Seranta dan mewujudkan perhubungan dengan para pengguna
11. Membantu pelanggan dalam penggunaan PSS
12. Membantu membaikpulih bahan-bahan rosak
13. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru PSS

GURU PANITIA MATAPELAJARAN / PENASIHAT KELAB

1.  Membantu J/Kuasa PSS memilih dan mendapatkan  alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk kegunaan guru dan pelajar
2.  Membantu J/Kuasa PSS menilai keberkesanan alat dan bahan media yang dibeli atau dihasilkan sendiri
3.  Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh Pengetua
4.  Merancang pembangunan koleksi bahan mengikut mata pelajaran.
5.  Membantu menyusun, mempromosi dan menyediakan senarai alat/bahan mengikut kemudahan guru-guru.

SENARAI TUGAS PENGAWAS PSS / KERANI PSS
URUSAN AWAM
a.  Mengawal perpustakaan semasa dibuka
b.  Mengaturkan buku-buku yang telah dipulangkan di atas rak-rak
c.   Menjaga kebersihan perpustakaan
 PINJAMAN
a.  Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman
b.  Menyemak buku-buku yang dipulangkan
c.  Mengirimkan notis peringatan kepada peminjam-peminjam yang belum memulangkan buku
d.  Menyediakan perangkaan mengenai pinjaman
 PEMBELIAN
 a. Menjalan kerja perkeranian mengenai pembelian seperti menyediakan senarai pesanan, menaipkan surat dan menyemak bahan-bahan yang baru dibeli
 MEMPROSESKAN BUKU-BUKU
a.  Menyediakan senarai rak
b.  Menulis nombor panggilan di atas tiap-tiap buku
c.   Menyediakan kocek dan slip tarikh bagi setiap buku
d.   Menyediakan kad-kad katalog serta lain-lain kerja berkaitan dengan memproses buku, majalah dan sebagainya
 MEMPERBAIKI BUKU
a.   membaikpulih buku-buku yang rosak atau koyak
b.   menjilid majalah dan lain-lain yang perlu
 BAHAN-BAHAN YANG BUKAN BERBENTUK BUKU
a.   Menyediakan bahan-bahan yang bukan berbentuk buku seperti gambar-gambar, guntingan akhbar dan sebagainya
MENAIP
a.   Pengautomasian PSS
b.   Menaip kad-kad Katalog bagi setiap buku, senarai buku dan sebagainya
REKOD
a.   Merekod dan menyimpan mengenai bahan-bahan dan kewangan PSS
b.   Menguruskan hal-hal berkaitan dengan 'Stock Checking'/Penyemakan Stok
c.    Menyusun Kad-kad Katalog
SERANTA
a.   Menyediakan Pameran Buku, Papan Kenyataan dan sebagainya
LAIN-LAIN TUGAS
a.   Menolong guru-guru PSS dalam pentadbiran am dan sebagainya
b.   Menjalankan tugas-tugas lain mengenai PSS yang diarahkan oleh Guru-guru PSS, Penyelaras PSS (GKP 1) dan Pengetua

Pengawas Pusat Sumber Sekolah

A.        PENGAWAS
1. Pengawas dilantik daripada para pelajar tingkatan 1,2,3,4,5 dan 6 (S.M) Pengawas dilantik daripada para pelajar tahun 4,5 dan 6 (S.R)
2  Perlantikan Pengawas dilantik oleh AJK PSS dan Guru-guru.
3. Bilangan Pengawas PSS bergantung kepada keperluan PSS.
4. Sediakan jadual bertugas Pengawas PSS

0 ulasan:

Catat Ulasan